ai là người đã phát minh ra mạng lưới toàn cầu

Với giải Câu 6 trang 45 SBT Lịch sử 10 Kết nối trí thức cụ thể vô Bài 8: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn hiện tại đại giúp học viên dễ dàng và đơn giản coi và đối chiếu điều giải kể từ bại biết phương pháp thực hiện bài xích tập dượt vô SBT Sử 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải SBT Lịch sử 10 Bài 8: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn hiện tại đại

Bạn đang xem: ai là người đã phát minh ra mạng lưới toàn cầu

Câu 6 trang 45 SBT Lịch sử 10: Ai là kẻ vẫn sáng tạo đi ra màng lưới toàn cầu?

A. Stíp Gióp.

B. Tim Béc-nơ.

C. Giôn Su-li-van.

D. Bin Gết.

Trả lời:

Đáp án đích thị là: B

Xem tăng những bài xích giải sách bài xích tập dượt Lịch sử 10 Kết nối trí thức hoặc, cụ thể khác:

Câu 1 trang 44 SBT Lịch sử 10: Cách mạng công nghiệp đợt loại phụ vương ra mắt vô thời hạn nào?...

Câu 2 trang 44 SBT Lịch sử 10: Ý nào là ko phản ánh đích thị toàn cảnh lịch sử dân tộc dân cho tới cuộc Cách mạng công nghiệp đợt loại ba?...

Câu 3 trang 44 SBT Lịch sử 10: Những trở thành tựu cơ phiên bản của cuộc Cách mạng công nghiệp đợt loại phụ vương là gì?...

Câu 4 trang 44 SBT Lịch sử 10: Máy tính cá thể trước tiên vì thế ai phân phát minh?...

Câu 5 trang 44 SBT Lịch sử 10: Máy tính Mác-xin-tốt là của hãng sản xuất nào?...

Xem thêm: reency ngô là ai

Câu 7 trang 45 SBT Lịch sử 10: Người trước tiên bịa đặt chân lên Mặt Trăng là ai?...

Câu 8 trang 45 SBT Lịch sử 10: Cách mạng công nghiệp đợt loại tư chính thức Lúc nào?...

Câu 9 trang 45 SBT Lịch sử 10: Trong những sáng tạo sau, sáng tạo nào là ko cần là trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của Cách mạng công nghiệp đợt loại tư?...

Bài tập dượt 2 trang 45 SBT Lịch sử 10: Hãy xác lập câu đích thị hoặc sai về nội dung lịch sử dân tộc trong những câu tại đây...

Bài tập dượt 3.1. Ghép những hình hình họa ở phía bên trái với dù chữ ở phía bên phải sao mang lại tương thích về nội dung lịch sử dân tộc...

Bài tập dượt 3.2. Ghép trở thành tựu ở phía bên trái với mốc thời hạn tương thích ở phía bên phải...

Bài tập dượt 4 trang 48, 49 SBT Lịch sử 10Lập bảng đo đếm về những trở thành tựu tiêu biểu vượt trội của những cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn tiến bộ theo đuổi khêu ý bên dưới đây:..

Bài tập dượt 5 trang 49 SBT Lịch sử 10: Clau-xơ Sơ-goát, người gây dựng và là Chủ tịch quản lý và điều hành Diễn đàn Kinh tế trái đất sở hữu nhận định:“Cách mạng công nghiệp trước tiên dùng tích điện nước và khá nước nhằm Cơ giới hoá phát hành. Cách mạng đợt loại nhị ra mắt nhờ phần mềm năng lượng điện năng nhằm phát hành một loạt. Cách mạng công nghiệp đợt loại phụ vương dùng năng lượng điện tử và technology vấn đề nhằm tự động hóa hoá phát hành. Bây giờ, Cách mạng công nghiệp loại tư đang được nảy nở kể từ Cách mạng đợt loại phụ vương, nó phối hợp những technology lại cùng nhau, thực hiện lù mù ranh giới thân thích Vật lí, kỹ năng số và Sinh học”...

Bài tập dượt 6 trang 49 SBT Lịch sử 10Qua việc học tập bên trên lớp và để ý cuộc sống xung xung quanh, em hãy đã cho thấy những hiệu quả tích cực kỳ và xấu đi của một sáng tạo trong những cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn tiến bộ. Theo em, tất cả chúng ta rất có thể hạn chế/tránh được những mặt mày xấu đi của những sáng tạo bại hoặc không? Hãy lấy ví dụ nhằm minh chứng mang lại ý kiến của em...

Xem tăng những bài xích giải SBT Lịch sử lớp 10 Kết nối tri thức hay, cụ thể khác:

Bài 7: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn cận đại

Bài 8: Các cuộc cách mệnh công nghiệp giai đoạn hiện tại đại

Xem thêm: bạn là ai trong spy x family

Đề đánh giá cuối học tập kì 1

Bài 9: Thương hiệu tạo hình văn minh Khu vực Đông Nam Á giai đoạn cổ - trung đại

Bài 10: Hành trình cải tiến và phát triển và trở thành tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á (thời kì cổ - trung đại)