ai là người sáng lập ra nhà lý

Vương triều Lý là  một triều đại rộng lớn sở hữu những góp sức tích rất rất cho việc cải cách và phát triển của quốc gia nước ta và nhằm lại lốt ấn đậm đà vô xã hội bên trên từng góc nhìn. Mảnh khu đất TP Bắc Ninh - Kinh Bắc kiêu hãnh là điểm trị tích vương vãi triều Lý - triều đại khai hé rời khỏi nền văn minh Đại Việt nối sát với thương hiệu tuổi tác những anh hùng lịch sử hào hùng - văn hoá kiệt xuất là những người dân con cái khu đất Kinh Bắc như: Lý Công Uẩn, Lý Nhân Tông, Nguyên Phi Ỷ Lan, Lê Văn Thịnh…

Bạn đang xem: ai là người sáng lập ra nhà lý

Tượng đài Lý Thái Tổ.

1. Lý Thái Tổ (974 - 1028)

Lý Thái Tổ húy là Công Uẩn, sinh ngày thứ 8 mon 3 năm 974, người thôn Cổ Pháp (nay nằm trong phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh). Thuở nhỏ, Lý Công Uẩn được căn nhà sư Vạn Hạnh nuôi dạy dỗ ở miếu, phổ biến mưu trí, văn võ tuy nhiên toàn. Ông thực hiện quan liêu bên dưới triều Tiền Lê, lưu giữ chức Tả thân thuộc vệ năng lượng điện chi phí lãnh đạo sứ.

Tháng 10 năm 1009, Lê Ngọa Triều rơi rụng, Lý Công Uẩn được triều đình suy tôn vinh thực hiện vua, lập nên vương vãi triều Lý, lấy vương vãi hiệu là Lý Thái Tổ, niên hiệu là Thuận Thiên.

Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô kể từ Hoa Lư rời khỏi trở nên Đại La và thay đổi là trở nên Thăng Long. Sự tiện lợi từng mặt mũi của khu đất Thăng Long cùng theo với thực đua nhiều quyết sách đảm bảo và cải cách và phát triển quốc gia, tiến hành giao hiếu chất lượng tốt với những nước láng giếng đã hỗ trợ triều Lý vững vàng vàng về chủ yếu trị, hùng cường về quân sự chiến lược, cải cách và phát triển thời gian nhanh về tài chính, văn hóa truyền thống, đạt mà đến mức chừng phồn thịnh trước đó chưa từng sở hữu vô lịch sử hào hùng trước tê liệt. điều đặc biệt, nhân việc dời đô, ông sở hữu bài bác “Chiếu dời đô” thể hiện tại tầm nom xuyên thế kỷ trong phòng chỉ đạo quốc gia tài tía, sở hữu ý thức về sự việc vĩnh cửu và cải cách và phát triển và của dân tộc bản địa, xứng danh là áng thiên cổ hùng văn vô lịch sử hào hùng văn học tập nước ta.

Lý Thái Tổ tắt thở ngày 3 mon 3 năm Mậu Thìn (tức ngày 31/3/1028), lâu 55 tuổi tác. Lăng mộ ông bịa đặt bên trên lăng Thiên Đức (Đình Bảng). Triều đình và quần chúng. # thờ ông bên trên Đền Đô (Đình Bảng).

2. Lý Thái Tông (1000 - 1054)

Lý Thái Tông húy là Phật Mã. Ông là con cái trưởng của Lý Thái Tổ, nối ngôi thân phụ năm 1028, là vị nhà vua loại nhì của triều đại căn nhà Lý vô lịch sử hào hùng nước ta, thống trị vô 26 năm (1028 - 1054). Ông được review là 1 trong vị nhà vua tài chất lượng tốt, khéo thống trị và chăm sóc cuộc sống quần chúng. #, cải cách và phát triển văn hóa truyền thống. Thời đại của ông sẽ là khởi điểm sự phát đạt trong phòng Lý.

Năm 1042, Lý Thái Tông mang lại phát hành cỗ Hình sự - cỗ luật trước tiên trong phòng nước phong loài kiến nước ta. Vua tự động rước quân dẹp loàn ở phía Bắc và chống huỷ giặc quấy huỷ ở phía Nam.

Năm 1038, vua phát hành “Chiếu khuyến nông” và tự động thân thuộc cày ruộng tịch điền ở Ba Hải Khẩu. Vua có khá nhiều sáng tạo độc đáo vô tổ chức triển khai trị án, dạy dỗ quan liêu lại và dân bọn chúng, bắt cung phái nữ tự động mạng gấm vóc, ko sử dụng mặt hàng trong phòng Tống. Năm 1044, ông mang lại xây miếu Một Cột. Đế gia tăng quyền lực tối cao mang lại căn nhà Lý, phía bên trong ông sử dụng quyết sách hòa thân thuộc, gả công chúa cho những quan liêu Châu mục, không dừng lại ở đó còn dẹp loàn đảng phản như Loạn chúng ta Nùng; phía bên ngoài Đế tấn công được Chiêm Thành, công tích tấn công dẹp oai nghi, nền móng cho những đời sau cải cách và phát triển phồn thịnh.

3. Vua Lý Thánh Tông (1023 - 1072)

Lý Thánh Tông huý là Nhật Tôn, là con cái trưởng của vua Lý Thái Tông. Năm 1028, ông được phong thực hiện Đông cung Thái tử. Khi Lý Thái Tông bỏ xác, ông đăng quang báu, ở ngôi 17 năm (1054 - 1072).

Lý Thánh Tông là vị vua sáng sủa, sở hữu niềm tin tự động lập, tự động cường. Năm 1054, ông thay đổi quốc hiệu là Đại Việt với mơ ước kiến tạo một nước Việt hùng cường. Sử sách chép ông là vị vua khéo thừa kế, thực lòng thương dân, trọng việc làm đồng, thương kẻ bị hình, vuốt ve người không ở gần, yên ủi người ngay sát, hậu lễ chăm sóc liêm, tôn mộ đạo học tập, xác định rõ chính sách, văn sự thực hiện nhanh chóng phía bên trong, phía Nam bình Chiêm, phía Bắc tấn công Tống, uy vũ hiển hách phía bên ngoài.

Năm 1070, nhận rõ ràng tầm quan trọng cần thiết của Nho giáo so với việc gia tăng và kiến tạo một vương quốc song lập tự động căn nhà, vua Lý Thánh Tông đang được mang lại kiến tạo Văn Miếu. Ông có khá nhiều việc thực hiện trong các việc hạn chế hình trị mang lại tù nhân, cải cách và phát triển bụt giáo và văn hóa truyền thống.

Lý Thánh Tông cùng theo với Nguyên Phi Ỷ Lan đồng tâm chí trong các việc chăm sóc chủ yếu trị, gia tăng quốc chống, thắt chặt và chấn chỉnh văn hóa truyền thống - xã hội. Đây là thời kỳ cải cách và phát triển phồn thịnh trong phòng Lý. Ông rơi rụng năm 1072, lâu 50 tuổi tác.

4. Vua Lý Nhân Tông (1066 - 1128)

Lý Nhân Tông huý là Càn Đức, là con cái trưởng của vua Lý Thánh Tông và Linh Nhân Hoàng thái hậu (tức Nguyên Phi Ỷ Lan), ở ngôi 56 năm (1072 - 1128).

Lý Nhân Tông là vị vua thông minh, hiếu nhân, thông âm luật, chế ca nhạc, là vị vua chất lượng tốt của thời Lý. Ông là kẻ sùng đạo Phật, tuy nhiên lại chăm sóc hé đem nền Nho học tập nước ta. Vua Lý Nhân Tông là kẻ học tập trò trước tiên vô học tập bên trên Văn Miếu (1070).

Sau khi đăng quang được 3 năm, năm 1075, Lý Nhân Tông mang lại tổ chức triển khai khoa đua trước tiên vô lịch sử hào hùng khoa cử nước ta, này đó là khoa Minh kinh bác bỏ học tập và Nho học tập tam ngôi trường nhằm kén chọn lựa chọn nhân tài. Lê Văn Thịnh đỗ đầu, được xem như là bậc Khai khoa, được tuyển chọn vô cung hầu vua học tập. Một năm tiếp sau đó, năm 1076, vua mang lại lập căn nhà Quốc Tử. Đây là những sự khiếu nại cần thiết, bịa đặt hạ tầng cho việc thành lập và hoạt động của chính sách dạy dỗ, khoa cử Nho học tập ở nước ta.

Năm 1077, tổ chức triển khai chỉ đạo cuộc kháng chiến chống xâm lăng Tống thắng lợi vang lừng bên trên chiến tuyến Như Nguyệt, xác minh quyền song lập dân tộc bản địa “Nam Quốc tô hà Nam đế cư”.

Ông rơi rụng ngày 12 mon 12 năm Đinh Mùi (1127), lâu 61 tuổi tác, là 1 trong trong mỗi vị vua sở hữu tuổi tác lâu cao và là vua lâu nhất vô số những vua triều Lý.

5. Lý Thần Tông (1116 - 1138)

Lý Thần Tông húy là Dương Hoán, con cháu gọi Lý Thánh Tông vì thế ông, gọi lý Nhân Tông vì thế bác bỏ, con cái Sùng Hiền Hậu. Năm 1128, Lý Nhân Tông tắt thở, Lý Thần Tông lên nối ngôi, thay đổi niên hiệu là Thiên Thuận.

Trong thời hạn thực hiện vua, Lý Thần Tông được không ít quan liêu lại là bậc trung thần phò canh ty nên đang được có khá nhiều căn nhà trương, việc thực hiện củng cổ triều Lý và vương quốc Đại Việt như khuyến nghị phát hành nông nghiệp, trả ruộng khu đất đã biết thành sung công mang lại dân, ân xá mang lại những người dân bị tội thực hiện “điền nhi” và “lộ công”, tiến hành việc mang lại binh lính thay cho nhau về làm đồng “ngụ binh ư nông”. Xá tội mang lại tù binh ở đô hộ phủ, cấm gia nô của những vương vãi hầu và quan liêu lại ko được cậy quyền thế tấn công binh lính và quần chúng. #. Ai vi phạm sẽ ảnh hưởng sung thực hiện quan liêu nô và căn nhà sẽ ảnh hưởng tội vật dụng.

Nhà vua cũng tiến hành chất lượng tốt côn trùng bang gửi gắm với căn nhà Tống (Trung Quốc) và Chiêm Thành.

Lý Thần Tông tắt thở ở năng lượng điện Vĩnh Quang ngày 26 mon 9 năm Mậu Ngọ (1138), táng bên trên lăng Thiên Đức, Cổ Pháp quê căn nhà. Triều đình và quần chúng. # thờ ông  ở Đền Đô (Đình Bảng).

6. Lý Anh Tông (1135 - 1175)

Lý Anh Tông là vị vua loại 6 trong phòng Lý vô lịch sử hào hùng nước ta, thống trị từ thời điểm năm 1138 cho tới năm 1175. Ông thương hiệu thiệt là Lý Thiên Tộ, sinh tháng tư năm Bính Thìn (1136), bên trên đế kinh Thăng Long, là đàn ông loại nhì của vua Lý Thần Tông, u là Linh Chiếu Thái hậu. Anh trai là Lý Thiên Lộc, là con cái hầu thiếp nên ko được lập thực hiện người nối tiếp vị.

Dưới triều Lý Anh Tông, việc tiếp xúc với những nước láng giềng sở hữu thành phẩm chất lượng tốt. Nhà Lý đã hỗ trợ căn nhà Tống (Trung Quốc) dẹp được group giặc Đoàn Hữu Lượng quấy huỷ phía Nam nước Tống. Mối mối liên hệ với Chiêm Thành được thắt chặt bằng sự việc vua nước Chiêm là Thế Bi La Bút gả phụ nữ mang lại Lý Anh Tông.

Nhà vua đang được dùng nhân tài của dân tộc bản địa không nhiều người nhằm quản lý và vận hành những châu phiên bản, khe động phía Bắc, gả công chúa Thiên Dung mang lại Dương Tự Minh - Tù trưởng dân tộc bản địa Tày.

Lý Anh Tông nhì phen rời khỏi hòn đảo, mang lại vẽ phiên bản vật dụng từng hòn đảo và lập thương cảng Vân Đồn vô năm 1149 nhằm buôn bán sản phẩm hóa với quốc tế.

Vua Lý Anh Tông đang được lập con cái rộng lớn là Long Xưởng thực hiện hoàng thái tử, tuy nhiên Long Xưởng phạm lỗi, ông bèn phế truất truất và lập con cái loại còn nhỏ là Long Cán (Trát) là con cái của nương nương chúng ta Đỗ.

Khi nhức nặng trĩu, Anh Tông ra quyết định uỷ thác con cái nhỏ mang lại Tô Hiến Thành. Ông phong Tô Hiến Thành thực hiện Thái phó Bình chương quân quốc trọng sự.

Vua Anh Tông rơi rụng mon 7 năm Ất Mùi 1175, trị vì như thế 37 năm, lâu 40 tuổi tác. Thái tử Long Cán mới mẻ 2 tuổi tác lên nối ngôi, tức là vua Lý Cao Tông.

Xem thêm: Bật mí các cách chơi kèo bàn thắng chắc chắn thắng lớn từ các chuyên gia cá cược

7. Nguyên Phi Ỷ Lan (? - 1117)

Theo sử liệu ngày này còn đánh dấu, Nguyên Phi Ỷ Lan sinh vào tầm trong thời hạn 1044. Nguyên phi Ỷ Lan vốn liếng sở hữu xuất thân thuộc là 1 trong cô nàng hái dâu, nuôi tằm ở hương thơm Thổ Lỗi (đời Nguyễn nằm trong phủ Thuận Thành, tỉnh TP Bắc Ninh,  ni là xã Dương Xá, thị xã Gia Lâm, Hà Nội). Tên thiệt của bà cũng rất mơ hồ nước. Thơ văn Lý - Trần ghi bà là Lê Thị Ỷ Lan, còn sách “Lý Thường Kiệt” của Hoàng Xuân Hãn thì ghi là Lê Thị Yến Loan…

Ỷ Lan là bà xã vua Lý Thánh Tông, u vua Lý Nhân Tông.

Sử cũ và truyền tích ở vùng TP Bắc Ninh cho biết thêm, vua Lý Thánh Tông một phen về miếu vùng Thổ Lỗi lễ bụt cầu tự động đang được gặp gỡ một người phụ nữ ngồi tựa gốc lan, chuyên cần việc tằm tang, ko nhằm ý cho tới việc xa xăm giá chỉ của vua Lý. Thấy sự kỳ lạ, vua ngay tắp lự gặp gỡ và quan sát này đó là người phụ phái nữ tài sắc vẹn toàn, bèn tuyển chọn vô cung lập thực hiện Nguyên phi và mệnh danh là Ỷ Lan (người phụ nữ tựa gốc lan).

Ngày 25 mon một năm Bính Ngọ (1066), Ỷ Lan sinh đàn ông mệnh danh là Càn Đức. Ngay ngày ngày sau, vua lập Càn Đức thực hiện Hoàng Thái tử, thay đổi niên hiệu là Chương Thánh Gia Khánh và đại xá thiên hạ, phong Ỷ Lan thực hiện Thần phi.

Ỷ Lan được phong là Nguyên Phi và nhì phen thay cho ck, con cái nhiếp chủ yếu, coi sóc việc nội trị với tương đối nhiều căn nhà trương và việc thực hiện thực tế, gia tăng triều chủ yếu, đẩy mạnh sức khỏe dân tộc bản địa, cải cách và phát triển tài chính - văn hóa truyền thống.

Khi thực hiện nhiếp chủ yếu, bà đang được căn nhà trương cải cách và phát triển nông nghiệp trúng đắn, cấm thịt trâu trườn bừa kho bãi, trừng phạt bọn tham lam quan liêu dù lại, quan hoài cho tới cải cách và phát triển bụt giáo được quần chúng. # ca tụng gọi là Đức Quan Âm hoặc bà Tấm như vô truyện cổ tích “Tấm Cám”.

Bà đang được nằm trong Lý Thường Kiệt và những triều thần căn nhà Lý, chỉ đạo quân dân Đại Việt tấn công thắng cuộc xâm lăng trong phòng Tống, xác minh quyền song lập dân tộc bản địa của vương quốc Đại Việt là bất khả xâm phạm.

Ỷ Lan không chỉ là là căn nhà chủ yếu trị chất lượng tốt, bà còn tồn tại học tập vấn cao, thông hiểu Phật Giáo và nhiều việc thực hiện nhằm mục đích cải cách và phát triển bụt giáo, rất nhiều lần đàm đạo với những bậc cao tăng về bụt giáo. Tính cho tới năm 1115, bà đang được mang lại xây đựng 150 ngôi miếu, thông thường.

Ỷ Lan là người dân có lòng nhân hậu cao tay, bà đang được ném tiền vô nội phủ rời khỏi chuộc những người dân phụ nữ căn nhà túng thiếu nên chuồn ở mướn rồi gả mang lại những người dân túng thiếu khó khăn ko cưới nổi bà xã.

Nguyên Phi Ỷ Lan rơi rụng ngày 25 mon 7 năm Đinh Dậu (1117). Tang lễ theo gót nghi tiết hỏa táng và mộ đặt tại lâu lăng Thiên Đức, có tên Lăng Nương Dâu ni nằm trong phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh TP Bắc Ninh.

8. Lý Đạo Thành (993 - 1081)

Lý Đạo Thành xuất thân thuộc ở châu Cổ Pháp - khu đất trị tích của dòng tộc Lý (thuộc địa phận TP Bắc Ninh ngày nay). Ông là tôn thất căn nhà Lý và thực hiện cho tới chức Thái sư.

Ngay kể từ thuở nhỏ, Lý Đạo Thành đang được phổ biến là bậc thiên tài, mưu trí đĩnh ngộ, tướng tá mạo không giống thông thường. Ông sớm được dạy dỗ vì thế những thầy chất lượng tốt. 3 tuổi tác, Lý Đạo Thành đang được hiểu lễ nghĩa, tính cách nhu thuận, kính nhường nhịn. 7 tuổi tác đầu tiên được tu tập luyện lối văn lối võ cho tới năm 13 tuổi tác đang được tinh ma thông văn sách, binh thư, phiên bản thân thuộc chăm chỉ, võ nghệ tinh ma tiến thủ.

Dưới thời Lý Thánh Tông trị vì như thế quốc gia (1054 - 1072), Lý Đạo Thành được đặc biệt quan trọng tin cẩn sử dụng, được đẩy mạnh từng sở ngôi trường, tài năng về chủ yếu trị, nhất là nội trị. Với cương vị Thái sư đầu triều, ông đang được đưa ra chân móng căn phiên bản, vững chãi mang lại vương vãi triều Lý. Lý Đạo Thành luôn luôn được Vua gửi gắm mang lại căn nhà trì việc nước khi Lý Thánh Tông nằm trong Lý Thường Kiệt rước quân tấn công dẹp ngoài biên giới. 

Khi Lý Thánh Tông rơi rụng, ông vâng di chiếu tôn phù Lý Nhân Tông đăng quang nhưng do vì trực tiếp thắn, thẳng thắn Lý Đạo Thành bị không bổ nhiệm và điều chuồn trấn thủ Nghệ An. Mặc mặc dù vậy, ông vẫn luôn ghi nhớ ơn tri ngộ của vua Lý Thánh Tông.

Năm 1074, Lý Đạo Thành được phục chức và chào về triều. Từ tê liệt, ông đang được có khá nhiều góp sức mang lại việc kiến tạo triều chủ yếu, đảm bảo vương quốc Đại Việt, cải cách và phát triển văn hóa truyền thống dạy dỗ như canh ty triều Lý hé khoa đua Minh Kinh bác bỏ học tập nhằm tuyển chọn nhân tài, khai mạc nền dạy dỗ khoa cử nước ta. Ông cùng theo với Nguyên Phi Ỷ Lan và Thái úy Lý Thường Kiệt đang được chỉ đạo quân dân căn nhà Lý tấn công thắng cuộc xâm lăng trong phòng Tống năm 1077 bên trên chiến tuyến sông Như Nguyệt, xác minh quyền song lập bất khả xâm phạm của vương quốc Đại Việt.

Lý Đạo Thành rơi rụng mon 10 năm 1081. Trong di tích lịch sử Đền Đô, quần chúng. # thờ ông ở trong nhà Văn Chỉ cùng theo với Tô Hiến Thành.

9. Lê Văn Thịnh (1050 - ?)

Lê Văn Thịnh sinh ngày 11 mon 02 năm Canh Dần (1050) bên trên thôn chỉ Tháp, xã Đông Cứu, thị xã Gia Định, ni là thị xã Gia Bình, tỉnh TP Bắc Ninh. Thủa nhỏ, ông phổ biến mưu trí và hiếu học tập.

Năm 1075, căn nhà Lý hé khoa đua Minh Kinh bác bỏ học tập và Nho học tập tam ngôi trường, Lê Văn Thịnh ứng đua và đỗ đầu. Ông được xem như là vị Trạng nguyên vẹn khai khoa của nước Việt.

Lê Văn Thịnh được tuyển chọn vô cung dạy dỗ vua học tập. Với tài năng và tâm đức, ông được triều đình trọng dụng và thực hiện cho tới chức Thị y sĩ Sở Binh.

Năm Giáp Tý (1084), Lê Văn Thịnh được cử thực hiện chánh sứ cho tới trại Vĩnh Bình thương nghị với phái cỗ căn nhà Tống về biên thuỳ nhằm mục đích đề nghị căn nhà Tống trả lại những động: Vật Dương, Vật tàn ác nằm trong châu Quảng Nguyên (Cao Bằng) vì thế Nùng Trí Cao dân mặt hàng căn nhà Tống.

Cuộc giành biên thân thuộc Lê Văn Thịnh với viên chánh sứ căn nhà Tống là Thành Trạc dẫn cho tới kết viên thắng lợi. Nhà Tống đang được nên trả lại những động lúc lắc trái khoáy quy tắc của vương quốc Đại Việt.

Với thắng lợi về nước ngoài gửi gắm ở trại Vĩnh Bình, Lê Văn Thịnh được đề bạt thăng tiến Thái sư.

12 năm lưu giữ chức Thái sư triều Lý (1084 - 1096), Lê Văn Thịnh đang được có khá nhiều góp sức trả triều Lý cải cách và phát triển cho tới quá trình hưng thịnh, khiến cho vương quốc Đại Việt sở hữu vị thế rộng lớn vô chống và bên trên toàn cầu.

Năm 1096, vụ án “Hồ Dâm Đàm” xẩy ra, Lê Văn Thịnh bị triều đình khép tội “hóa hổ” nạt nộ vua nhằm cướp ngôi. Ông bị đày đọa lên trại Thao Giang tuy nhiên không biến thành xử tội bị tiêu diệt vì như thế là người dân có công dạy dỗ vua.

Sự thực vụ án “Hồ Dâm Đàm” là loại cớ vì thế những gia thế ghen tị ghét bỏ quan liêu Thái sư Lê Văn Thịnh dựng lên nhằm loại ông thoát khỏi vũ đài chủ yếu trị thời Lý. Vì vậy, trong tương lai vô triều Lê, Lê Văn Thịnh và được triều đình và những sử thần nhận ra nỗi oan của ông vô vụ trọng án “Hồ Dâm Đàm” (tức Hồ Tây) vì thế này đã biên soạn thần tích và sắc phong mang lại quần chúng. # thôn chỉ Tháp - điểm quê nhà của Lê Văn Thịnh và nhiều thôn xã không giống ở vùng Kinh Bắc - TP Bắc Ninh thờ thực hiện thần hoàng vì thế ông là bậc công thần triều Lý Nhân Tông.

Đền thờ ông ở quê nhà chỉ Tháp và được thừa nhận là Di tích lịch sử hào hùng Văn hóa cung cấp Quốc gia. đa phần đình, thông thường, nghè thờ quan liêu Thái sư ở TP Bắc Ninh cũng rất được việt nam xếp thứ hạng và cung cấp vì thế Di tích lịch sử hào hùng văn hóa truyền thống. đa phần ngôi trường học tập, mặt phố ở TP Bắc Ninh và được có tên ông. điều đặc biệt thông thường thờ quan liêu Thái sư ở quê nhà chỉ Tháp và được việt nam góp vốn đầu tư, tu bửa khang trang và là 1 trong trong mỗi công trình xây dựng xin chào kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long  - thủ đô hà nội.

10. Nguyễn Công Truyền (989 - 1069)

Nguyễn Công Truyền người thôn Đại Bái, xã Đại Bái, thị xã Gia Bình, tỉnh TP Bắc Ninh, thực hiện quan liêu Đô úy căn nhà Lý. Khi thực hiện quan liêu, Nguyễn Công Truyền học tập được nghề ngỗng đúc và gò dát đồng, tiếp sau đó kể từ quan liêu về quê dạy dỗ dân thực hiện nghề ngỗng. Khi rơi rụng, ông được dân thôn Đại Bái tôn là tổ sư nghề ngỗng đồng. Triều đình gia phong là “Dực bảo trung hưng linh phù chi thần” và mang lại lập thông thường thờ và lăng tẩm nhằm thờ phụng. Khu thờ phụng Nguyễn Công Truyền đang được thừa nhận và cung cấp vì thế Di tích lịch sử hào hùng văn hóa truyền thống cung cấp Quốc gia.

Sau vị Tiên sư nghề ngỗng đồng Nguyễn Công Truyền còn 5 người được tôn là Hậu tiên sư bên trên thôn Đại Bái là:

Xem thêm: ma momo là ai

Phạm Ngọc Thanh: Hậu tiên sư ngành tấn công mâm.

Nguyễn Viết Lai, Vũ Viết  Thái: Hậu tiên sư ngành tấn công nồi.

Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Công Tâm: Hậu tiên sư ngành tấn công giá.