chồng của trần vũ quỳnh anh là ai

"Việc chỉ định thăng quan tiến chức ào ào như vậy thì tôi do dự rằng bà Quỳnh Anh này nên sở hữu ai cơ đứng phía sau “chống lưng”, chứ điều khiển Sở sở hữu Lúc đơn giản người thực đua thôi",Trung tướng mạo Nguyễn Quốc Thước, vẹn toàn Ủy viên Trung ương Đảng, vẹn toàn Tư mệnh lệnh Quân khu vực 4, vẫn thưa vì vậy với Lao Động về sự điều khiển Sở Xây dựng Thanh Hóa chỉ định “thần tốc” bà Trần Vũ Quỳnh Anh.