chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

I. Nhận xét

Bạn đang xem: chủ ngữ trong câu kể ai là gì

Đọc những câu vẫn mang đến.

a. Ruộng rẫy là chiến trường

Cuốc cày là vũ khí

Nhà nông là chiến sĩ

Hậu phương ganh đua đua với tiền tuyến.

Hồ Chí Minh

b. Kim Đồng và chúng ta anh là những group viên trước tiên của Đội ta

1. Trong những câu bên trên, câu nào là với dạng Ai là gì?

Gợi ý:

Trong câu kể Ai là gì?:

- Vị ngữ được nối với công ty ngữ vì như thế từ 

- Vị ngữ thông thường vì thế danh kể từ (hoặc cụm danh từ) tạo nên trở thành.

Trả lời:

Trong những câu bên trên, những câu tại đây với dạng Ai là gì?

-    Ruộng rẫy là mặt trận.

-    Cuốc cày là tranh bị.

-    Nhà nông là chiến sỹ.

-    Kim Đồng và chúng ta anh là những group viên trước tiên của Đội tao.

2. Xác lăm le công ty ngữ của những câu cơ.

Gợi ý:

Chủ ngữ vấn đáp mang đến câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì?

Trả lời:

Chủ ngữ của những câu bên trên là:

-    Ruộng rẫy / là mặt trận.

-    Cuốc cày / là tranh bị.

-    Nhà nông / là chiến sỹ.

-    Kim Đồng và chúng ta anh / là những group viên trước tiên của Đội tao.

3. Chủ ngữ cơ vì thế những kể từ ngữ thế nào là tạo nên thành?

Gợi ý:

Con để ý những công ty ngữ một vừa hai phải tìm ra nhằm vấn đáp.

Trả lời:

Chủ ngữ cơ vì thế những danh kể từ (ruộng rẫy, cuốc cày, ngôi nhà nông), cụm danh kể từ (Kim Đồng và chúng ta anh) tạo nên trở thành.

II. Luyện tập

1. Đọc những câu sau:

- Văn hóa nghệ thuật và thẩm mỹ cũng là một trong những mặt mày trận. Anh chị em em là chiến sỹ bên trên mặt mày trận ấy.

Hồ Chí Minh

- Vừa buồn và lại một vừa hai phải vui mừng mới nhất thực là nỗi niềm bông phượng. Hoa phượng là hoa học tập trò.

Xuân Diệu

a. Tìm câu kể Ai là gì?

b. Xác lăm le công ty ngữ của những câu mò mẫm được

Gợi ý:

Xem thêm: nguoi ay la ai mua 4 tap 7

a. Trong câu kể Ai là gì?:

- Vị ngữ được nối với công ty ngữ vì như thế từ là

- Vị ngữ thông thường vì thế danh kể từ (hoặc cụm danh từ) tạo nên trở thành.

b. Chủ ngữ vấn đáp mang đến câu hỏi: Ai? hoặc Con gì?, Cái gì?

Trả lời:

a)   Tìm câu kể Ai là gì?

Cả 4 câu trong khúc văn vẫn cho đồng đều là câu kể Ai là gì?

b)   Xác lăm le công ty ngữ trong số câu cơ.

-      Chủ ngữ của những câu cơ là:

- Văn hóa nghệ thuật / cũng là một trong những mặt mày trận.

- Anh chị em / là chiến sỹ bên trên mặt mày trận ấy.

- Vừa buồn và lại một vừa hai phải vui / mới nhất thực là nỗi niềm bông phượng.

- Hoa phượng / là hoa học tập trò.

2. Chọn kể từ ngữ phù hợp ở cột A nhằm ghép với cột B trở thành câu "Ai là gì?"

A

B

Bạn Lan

Là sau này của khu đất nước

Người

Là người u loại nhì của em

Cô giáo

Là người Hà Nội

Trẻ em

Là vốn liếng quý nhất

Gợi ý:

Con gọi thiệt kĩ nhì cột nhằm ghép sao mang đến thích hợp.

Trả lời:

Cần ghép như sau:

-  Quý khách hàng Lan là kẻ Hà Thành.

-  Người là vốn liếng quý nhất.

-  Cô giáo là kẻ u loại nhì của em.

-  Trẻ em là sau này của tổ quốc.

3. Đặt câu kể Ai là gì? với những kể từ ngữ sau thực hiện công ty ngữ:

- Quý khách hàng Bích Vân

- Hà Nội

- Dân tộc ta

Gợi ý:

Con tâm trí để tại vị những câu một vừa hai phải phù phù hợp với nội dung một vừa hai phải phù phù hợp với ngữ pháp.

Trả lời:

Xem thêm: là ai đã đánh cắp trái tim tôi

-    Quý khách hàng Bích Vân là học viên lớp 4A.

-    Hà Thành là thủ đô của việt nam.

-    Dân tộc tao là một trong những dân tộc bản địa nhân vật.