đặng hoàng giang là ai

Đặng Hoàng Giang

Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu vớt Phát triển Cộng đồng (CECODES) Ông Đặng Hoàng Giang là 1 trong những người cỗ vũ, một mái ấm phân tích về xã hội dân sự và là 1 trong những mái ấm phân tích quản lí trị. Ông tiếp tục kiến thiết và nhập cuộc nhiều dự án công trình thay đổi về hiệu suất của cơ quan ban ngành khu vực , tính sáng tỏ và trách móc nhiệm giải trình . Ông viết lách mang lại nhiều báo chí truyền thông và thông thường xuyên xuất hiện tại bên trên truyền hình nhằm bàn về những Xu thế xã hội, tư pháp và trở nên tân tiến. Là một mái ấm hoạt động và sinh hoạt xã hội, Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang tiếp tục gây dựng những forums hé là không khí hoạt động và sinh hoạt của xã hội dân sự, hội thoại, thịnh hành kiến thức và kỹ năng và những cuộc thảo luận mang ý nghĩa phản biện. Tiến sĩ Đặng Hoàng Giang đem bởi Thạc sĩ về Công nghệ tin tức (Đại học tập Kỹ thuật Ilmenau, Đức ) và bởi Tiến sĩ về tài chính trở nên tân tiến (Đại học tập Công nghệ Vienna, Áo).