dratelling là ai


DraTelling là 1 trong những kênh YouTube nước Việt Nam chuyên nghiệp thực hiện nội dung storytime animation.

Tiểu sử[]

DraTelling thương hiệu thiệt là Trương Hoàng Long, sinh ngày 12/11/199X. Anh từng là học viên chuyên nghiệp hoá ngôi trường trung học phổ thông Hùng Vương và lúc này anh đang được học tập Công nghệ Sinh học tập bên trên Trường Đại học tập Khoa học tập Tự nhiên.[1] Trong khoảng chừng thời hạn thực hiện SV, anh đã từng thật nhiều việc làm, nhập cơ sở hữu thực hiện nhân viên cấp dưới đáp ứng bên trên cửa hàng Món Huế (cũng là việc làm trước tiên của anh).[2]

Bạn đang xem: dratelling là ai

Kênh DraTelling[]

Kênh DraTelling đã và đang được lập rời khỏi vào trong ngày 13/9/2020 với đoạn Clip animation trước tiên "Sự tích bánh trung thu". Nhưng kênh chính thức gửi thanh lịch thực hiện nội dung storytime animation nhập mon 2/2021 vói đoạn Clip "Công việc trước tiên của tôi" và kế tiếp thực hiện nội dung này đến tới giờ đây.

Nội dung đa phần của kênh bao hàm những hưởng thụ của DraTelling về cuộc sống thường ngày, bao hàm việc làm, môn học tập,... qua quýt giọng điệu vui nhộn và animation đơn giản và giản dị của anh ý.

Kênh đã nhận được được sự lưu ý quan trọng đặc biệt kể từ Dương FG Lúc nhiều đoạn Clip của anh ý đã và đang được Dương react lại.[3] Sau cơ kênh đã và đang được Dương FG cho tới nhập FG Studio.[4]

Ảnh[]

Nguồn tham lam khảo[]