dưới thời trần ai là thầy giáo nhà nho được triều đình trọng dụng nhất

* Phố Chu Văn An (tên thiệt là Chu An, hiệu là Tiều Ẩn, tên tự là Linh Triệt; 1292–1370) là 1 trong những đại quan liêu ngôi nhà Trần, nước Việt Nam, được phong tước đoạt Văn Trinh Công nên đời sau thân quen gọi là Phố Chu Văn An. * Phố Phạm Sư Mạnh (một danh nhân đời Trần) lâu năm sát 200m, nối kể từ Ngô Quyền cho tới Phan Chu Trinh, rời qua loa phố Nguyễn Khắc Cần. Phố Nằm vô địa phận quận Hoàn Kiếm, thành phố Hồ Chí Minh TP. hà Nội. Phố mới mẻ sở hữu kể từ thời Pháp nằm trong, phía trên khu đất nền phía nam giới của chỉ Toàn viên. Trên phố sở hữu khu vực đúc chi phí kể từ thời ngôi nhà Nguyễn nên người ta gọi là Tràng Tiền (cũng sở hữu tương quan cho tới phố Tràng Tiền ngày nay). Thời Pháp, phố mang tên là Rue de la Sapèquerie (nghĩa là xưởng đúc tiền). Sau năm 1945, phố mang tên là Phạm Sư Mạnh.