lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai


  • Thể loại: Ca dao
  • Nhóm: Ca dao về quốc gia - lịch sử

Bài ca dao ngợi ca công sức của vua Lê Lợi, mặt khác nhắc nhở con cái con cháu đời sau nên ghi ghi nhớ công ơn của phụ thân ông và nối tiếp đẩy mạnh truyền thống lâu đời yêu thương nước ấy.

Bạn đang xem: lạy trời cho cả gió lên cho cờ vua bình định bay trên kinh thành là ai

Giải quí thêm

Xem thêm: ma momo là ai

Xem thêm: ai là người bạn yêu nhất

  • vua Bình Định: Tên thiệt là Lê Lợi, là vị nhà vua thứ nhất của triều Hậu Lê. Ông chủ xướng khởi nghĩa Lam Sơn, tự động xưng là Tỉnh Bình Định Vương, đánh nhau ngăn chặn sự xâm cướp của quân team ngôi nhà Minh từ thời điểm năm 1418 cho tới khi tấn công xua đuổi trọn vẹn quân Minh thoát khỏi Đại Việt vô năm 1428. Ông được xem là vị vua lịch sử một thời của Đại Việt không chỉ có vày tài năng quân sự chiến lược, mà còn phải vày tài thống trị, đang được chỉ huy người dân Đại Việt thiết kế và tái ngắt thiết lại một quốc gia điêu tàn Lúc bị quân team ngôi nhà Minh đập bỏ tất cả.
  • kinh trở nên (từ cũ): trở nên xây nhằm bảo đảm an toàn đế kinh thời xưa.

Bình luận

Chia sẻ

Báo lỗi - Góp ý