Mắt Của Một Người Cận Thị Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 50Cm, Một Người Cận Thị Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 50 Cm

Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt 50cm. Khi đeo sát mắt một kính có độ tụ +1dp , người này sẽ nhìn rõ được những vật gần nhất cách mắt:


Một người đeo kính sát mắt một kính có độ tụ D=−1,25dp nhìn rõ những vật nằm trong khoảng từ 20cm đến rất xa. Người này mắc tật gì?

Bạn đang xem: Mắt Của Một Người Cận Thị Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 50Cm, Một Người Cận Thị Có Điểm Cực Viễn Cách Mắt 50 Cm


Một người viễn thị có điểm cực cận cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, người này cần đeo kính (đeo sát mắt) có độ tụ là:


Một người cận thị về già, khi đọc sách cách mắt gần nhất 25cm phải đeo sát mắt kính số 2. Điểm cực cận của người đó nằm trên trục của mắt và cách mắt:


Một người viễn thị nhìn rõ được vật đặt cách mắt gần nhất 40cm. Để nhìn rõ vật đặt cách mắt gần nhất 25cm, người này cần đeo kính (kính cách mắt 1cm) có độ tụ là:


Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12cm đến 44cm. Khi đeo kính sát mắt để sửa tật thì nhìn được vật gần nhất cách mắt là:


Một người cận thị phải đeo sát mắt kính cận số 0,5. Nếu xem ti vi mà không muốn đeo kính thì người đó phải cách màn hình xa nhất một đoạn:

Xem thêm: ai là người giỏi nhất trong blackpink


Một người cận thị lớn tuổi chỉ còn nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách mắt 50cm÷70cm. Tính độ tụ của kính cần đeo để người này có thể đọc được sách gần mắt nhất cách mắt 25cm:


Một người cận thị lớn tuổi chỉ còn nhìn thấy rõ các vật trong khoảng cách mắt 45cm÷2003cm. Tính độ tụ của kính cần đeo để người này có thể nhìn xa vô cùng không điều tiết.


Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12,5cm đến 50cm. Khi đeo kính ( đeo sát mắt) có độ tụ -1dp. Khoảng nhìn rõ của người này khi đeo kính là:


Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận làOCC và điểm cực viễn OCV. Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cực là:

Xem thêm: là ai đã đánh cắp trái tim tôi


Một người bị cận thị có khoảng cách từ thể thuỷ tinh đến điểm cực cận làOCC và điểm cực viễn OCV. Để sửa tật của mắt người này thì người đó phải đeo sát mắt một kính có tiêu cực là:


Một người cận thị có khoảng nhìn rõ từ 12cm đến 44cm. Khi đeo kính sát mắt để sửa tật thì nhìn được vật gần nhất cách mắt là:


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam