nam quốc sơn hà nam đế cư là của ai

Năm 23 tuổi hạc, nhập thực hiện quan tiền nhập triều, với chức Hoàng môn chi hậu, rồi thăng dần dần thăng quan tiến chức Thái úy, thực hiện quan tiền ở 3 triều vua ngôi nhà Lý: Thái Tông, Thánh Tông và Nhân Tông (1028-1128). Lý Thường Kiệt đem công rất rộng trong những công việc tấn công Tống, bình Chiêm, đảm bảo an toàn và kiến tạo tổ quốc, khi bị tiêu diệt được tặng tước đoạt Việt Quốc Công. Ông là kẻ được đương thời kính trọng, ngàn đời sau còn ghi lưu giữ công trạng.

capture.jpg -0
Danh tướng tá Lý Thường Kiệt qua chuyện đường nét vẽ hội họa.

Bài thơ "Nam quốc tô hà" (Sông núi nước Nam) xưa ni vẫn được nghĩ rằng Lý Thường Kiệt sáng sủa tác, thường hay gọi là "Thơ Thần". Tương truyền, bài xích thơ được Lý Thường Kiệt sai người nhập thông thường thờ Trương Hống và Trương Hát, đêm tối gọi to tát mang đến quân sĩ nghe, nhằm khuyến khích lòng yêu thương nước của tướng tá sĩ, nhập toàn cảnh trận đánh thân thiện Đại Việt và quân Tống xâm lăng còn đang được ở thế giằng teo bên trên chống tuyến sông Như Nguyệt (sông Cầu), ni nằm trong lòng nhì tỉnh Bắc Giang và TP Bắc Ninh.

Bạn đang xem: nam quốc sơn hà nam đế cư là của ai

NAM QUỐC SƠN HÀ

Nam quốc tô hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên lăm le phận bên trên thiên thư.
Như hà nghịch tặc lỗ lại xâm phạm?
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư!

Dịch nghĩa:

SÔNG NÚI NƯỚC NAM

Núi sông nước Nam thì vua Nam ở,
Cương giới vẫn ghi ràng ràng bên trên sách trời.
Cớ sao lũ giặc bạo ngược cơ dám cho tới xâm phạm?
Hãy đợi coi, bọn chúng cất cánh chắc chắn tiếp tục chuốc lấy bại vong!

Câu đầu là xác minh tự do và song lập dân tộc bản địa. Rằng núi sông này là của những người Nam, thì "Nam Đế cư" (vua Nam ở) đơn giản và giản dị thế thôi! Ví như sông núi của nước Tống, thì vua nước Tống ở, đem gì xa lạ đâu? Có gì bất thông thường và sai trái ngược đâu? Một thực sự phân minh sáng sủa tỏ như buổi ngày, cho tới hòn đá vô tri cũng cần quá nhận, huống nữa là kẻ. Duy chỉ tồn tại một điều, tưởng là đơn giản và giản dị, tuy nhiên ko hề đơn giản và giản dị, này đó là chữ "Vua Nam ở" (Nam Đế cư). Sao ko cần là "Dân Nam ở", và lại là "Vua Nam ở"? Hóa đi ra, bên dưới thời phong loài kiến, cả thiên hạ to lớn đều là ở trong phòng vua, vua là ngôi nhà tối thượng. Theo ý niệm Nho giáo, thì "Quân thí thần, thần tử" (Vua bắt bề tôi bị tiêu diệt, thì bề tôi cần chết), dẫu hạnh phúc bị tiêu diệt, hoặc miễn chống cần bị tiêu diệt cũng như vậy cả thôi. Còn như "Thần thí quân, bất trung", tức thị bề tôi giết thịt vua, thì cơ là người bề tôi tội phạm bất trung. Vua đồng nghĩa tương quan với nước, nên trung với vua, đó là trung với nước vậy!

lý thông thường kiệt 2.jpg -0

Phải dẫn vài điều vòng vo ngược loại lịch sử dân tộc như vậy, nhằm tất cả chúng ta thấy rằng, chữ ĐẾ nhưng mà người sáng tác bài xích thơ rằng ở trên đây, đó là một chữ cực kỳ cần thiết, cực kỳ phong phú và đa dạng nội hàm tư tưởng và văn hóa truyền thống. bầy giặc cướp nước tự động cho chính mình là nước rộng lớn, văn minh, là "Đế", coi thông thường tớ, coi tớ là "Man", thì tớ đó cũng là Đế của phương Nam, của nước Nam đem quốc hiệu là Đại Việt (nước Việt to tát rộng lớn, vĩ đại), chả xoàng gì ai. Dân tộc Đại Việt, rất có thể sánh ngang với dân tộc bản địa không giống nhập chống, ko hề thua thiệt xoàng. Thế nên, "Nam quốc tô hà Nam đế cư", vang lên như 1 niềm kiêu hãnh quang minh chính đại, về một dân tộc bản địa đem tự do, một nước đem người thực hiện ngôi nhà, khoan thai, đích danh, chủ yếu đại và cả chính đạo nữa! Một nước đem tự do, hiện lên, đem văn hiến riêng rẽ khoan thai, cương vực bờ cõi riêng rẽ, phong tục tập dượt quán riêng rẽ, vẫn đang được tồn bên trên, và tồn bên trên một cơ hội mạnh mẽ và uy lực. Nguyễn Trãi (1380-1442) về sau, dựa vào lòng tin tư tưởng này vẫn viết lách nhập "Bình ngô đại cáo": "Như nước Đại Việt tớ kể từ trước/ Vốn xưng nền văn hiến vẫn lâu / Núi sông cương vực vẫn phân chia / Phong tục Bắc Nam cũng khác"… Bắc Nam đấy là (Phương Bắc) và Đại Việt (Phương Nam).

Xem thêm: ai là người bạn yêu nhất

Câu loại nhì, "Tiệt nhiên lăm le phận bên trên thiên thư" (Điều ấy đã và đang được ghi rất rõ ràng ràng ở sách trời). Nếu như câu loại nhất thể hiện tại triệu chứng lý về thực sự hiện lên CỦA NÚI SÔNG BỜ CÕI, thì câu loại nhì là triệu chứng lý về linh tính, phi vật hóa học. Ngươi tự động xưng là Đế, là "con trời" (Thiên tử) ư? Thế thì tớ đó cũng là Đế, là con cái trời, Thiên tử chứ sao? Và nếu mà trời là đấng vô thượng, đem thiệt, thì loại điều "Nam quốc tô hà Nam đế cư", cũng là vấn đề đem thiệt, được biên chép rất rõ ràng ràng ở "sách trời". Thế là sử dụng loại lý của quân thù, nhằm bẻ lại loại lý của nó, chan chứa mức độ thuyết phục. Lại còn là 1 trong sự xác minh, xác minh vững chãi, rằng "Tiệt nhiên lăm le phận bên trên thiên thư"!

Vậy thì cớ gì nhưng mà lũ giặc cuồng bạo cơ lại dám cho tới trên đây xâm phạm nhập cương vực của tớ (Như hà nghịch tặc lỗ lai xâm phạm)? Một thắc mắc tu kể từ. Hỏi, tuy nhiên là nhằm xác minh chính đạo của tớ, xác minh thực chất phi nghĩa của quân thù. Rằng bọn xâm lăng cơ đơn thuần giặc cướp, ngang nhiên liều mạng lĩnh xâm phạm tự do song lập của tớ. Chữ "Tặc" là giặc; chữ "Lỗ" cũng chính là giặc, tuy nhiên "Nghịch lỗ", thìa là lũ giặc phản nghịch tặc, cuồng bạo, cố ý thực hiện trái ngược với "đạo trời", phản lại "đạo trời", cũng chính là phản lại chính đạo. Đó đó là sự lên án ở tầm nấc cao hơn nữa. Nếu như quân thù tận dụng gia thế siêu tự nhiên, siêu hình (trời), thì người sáng tác cũng lại sử dụng lý lẽ của việc siêu hình, của gia thế siêu tự nhiên nhằm một đợt nữa vạch trần, phê phán sự phi nghĩa, phi lý của giặc. Thật là tài tình, rạm hậu và chặt chẽ!

Câu cuối là thành phẩm hành vi xâm lăng "phi nghĩa, phi đạo" của giặc Tống, cũng mặt khác là niềm tin cẩn vớ thắng của tớ. Rằng "Chúng bay" (nhữ đẳng) "sẽ được xem" (hành khan), chắc chắn tiếp tục tự động chuốc lấy diệt vong (thủ bại hư)! Không thể không giống được. Lại thêm 1 đợt nữa xác minh loại thế vớ thắng của chính đạo, Từ đó là loại lẽ vớ thua thiệt của lũ giặc cuồng ngông.

"Nam quốc tô hà", từ trước vẫn sẽ là một áng "thiên cổ hùng văn", một phiên bản "tuyên ngôn song lập đầu tiên" của những người ĐạiViệt. Bài thơ tứ tuyệt, chỉ mất 28 chữ, tuy nhiên ý tình thì đầy đủ chan chứa, thâm thúy, vô nằm trong thâm thúy, được xem là mãi mãi bất hủ. Tương truyền, lúc nghe đến "Thần" nhập thông thường thờ nhì vị Trương Hống và Trương Hát quý phái sảng gọi vang bài xích thơ này, quân sĩ Đại Việt đột trào dưng ý chí kungfu, nhất tề gan dạ xông lên, vượt qua quân thù. Còn bọn giặc Tống thì sợ hãi, tan tác, chuốc lấy diệt vong.

Mới hoặc, văn hoa đem sức khỏe thần thánh, nâng bước không những cho 1 đạo quân, một trận tấn công, nhưng mà hơn thế nữa, cho tất cả một dân tộc bản địa đứng lên và thắng lợi chủ yếu bản thân, thắng lợi quân thù cuồng bạo. Ai đã trải đi ra những kiệt tác vô giá chỉ như vậy? Chẳng cần là những trí thức tài cao học tập rộng lớn đấy ư? Kẻ không nhiều học tập tầm thông thường sao thực hiện được loại việc khác thường kia? Trí thức là cỗ óc của dân tộc bản địa, là lớp người dẫn dắt dân tộc bản địa tăng trưởng. Xưa tương tự ni, đều thế cả!

Để kết đôn đốc nội dung bài viết này, Cửa Hàng chúng tôi xin xỏ nêu tăng ý kiến của Cửa Hàng chúng tôi về yếu tố văn phiên bản bài xích thơ "Nam quốc tô hà" của Lý Thường Kiệt. Vài chục năm trước đó đem bài xích báo của một vị Giáo sư, "công bố" việc ông ấy vẫn "phát hiện" được tấm bia cực kỳ cổ ở mạn biên cương phía Bắc việt nam. Tấm bia "cổ" này tự khắc bài xích thơ "Nam quốc tô hà" ko mang tên người sáng tác (khuyết danh). tin tức này thực hiện giới nghiên cứu và phân tích văn học tập xôn xang, nghi ngại. Sách Giáo khoa trung học phổ thông còn chú quí loại sự nghi ngại này, tương tự động như đem người đoán mò mẫm rằng "Chinh phụ dìm khúc" ko cần là phiên bản fake ngữ của bà Đoàn Thị Điểm. Sách Giáo khoa lại cũng cứ hoan hô loại điều nghi ngại vớ vẩn cơ. Rằng phiên bản dịch hiện tại hành rất có thể là của Phan Huy Ích. Chúng tôi vẫn chưng quăng quật điều này. Chẳng đem triệu chứng lý nào là thể hiện được, làm cho rằng phiên bản dịch hiện tại hành cuốn "Chinh phụ dìm khúc" là của ông Phan Huy Ích cả.

Xem thêm: là ai đã đánh cắp trái tim tôi

Với bài xích thơ "Nam quốc tô hà" của Lý Thường Kiệt, tôi nhận định rằng kẻ xấu xí vẫn cố ý tạo nên một tấm bia fake cổ, rồi chôn xuống khu đất ở một địa điểm ngay sát biên cương phía Bắc. Rồi chúng ta phun tin cẩn cho 1 vài ba ai cơ cho tới "khai quật" lên, tung lên phía trên mặt báo, khiến cho người Việt hoang mang và sợ hãi nghi ngại toàn bộ. Thủ đoạn này thì tất cả chúng ta từng bắt gặp cần ở những gia thế cừu địch không những nhập quá khứ. Họ còn cố ý chôn những cột bia "cổ" ở từng những hòn đảo của tất cả chúng ta, nhằm một lúc nào cơ, chúng ta lấy thực hiện triệu chứng lý nhằm chứng tỏ rằng, đấy là khu đất đai của tổ tiên chúng ta. Báo chí thời hạn qua chuyện vẫn đăng lên công khai minh bạch, lật tẩy loại thủ đoạn xấu xí rạm độc này.

Thế nên, loại gọi là "bằng chứng" khai thác tấm bia đem bài xích thơ "Nam quốc tô hà" được "phát hiện" cơ, chỉ là 1 trong loại ngụy tạo ra rất là phức tạp, nhằm tấn công nhập niềm tin cẩn thơ ngây của những người Việt. Họ còn khiến cho đầy đủ trò lừa bịp. Ấy thế nhưng mà khối người Việt vẫn cả tin cẩn nhập những trò gián trá. Chẳng cần là không mong muốn lắm hoặc sao?

Hà Nội, 25-10-2022