phương ly anh là ai lời bài hát

Anh là ai nỗi lưu giữ ranh nguôi là anh

Who are you, a missing piece of my soul?

Bạn đang xem: phương ly anh là ai lời bài hát

Mưa phùn rơi kể từ điểm vượt lên trước khứ như trả về đâu

The drizzling rain seems to tướng bring about our past

Tôi đang được ở phía trên trận mưa thực hiện rơi ướt át,ướt đẫm vai vì như thế ai, vì như thế sao?

Here I am under the rain, why? For whom?

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai tuy nhiên tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi mong muốn nói tới anh

For ví long I really want to tướng talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears to tướng my eyes?

Đã giết mổ bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, vững chắc có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love

Khiến phút chốc ngược tim rung rinh động

Making my heart race in no time

Mang thương cảm bám theo sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi cút đâu mò mẫm kiếm

Vì lưu giữ anh, thương anh, mò mẫm anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì lưu giữ anh, thương anh, mò mẫm anh nhập giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Anh là ai ngày mai nếu như bước đi tôi đơn độc về

Who are you? If I am gonna walk alone from now on

Anh là ai tuy nhiên tôi cứ luôn luôn trực tiếp đợi

Who are you that I am still waiting for?

My feelings for you, I don't know since when I have had

Từ lâu tôi mong muốn nói tới anh

For ví long I really want to tướng talk about you

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ— Phương Ly

Xem thêm: anh là ai anh là ai mà lòng em thao thức bao đêm

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears to tướng my eyes?

Đã giết mổ bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, vững chắc có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love

Khiến phút chốc ngược tim rung rinh động

Making my heart race in no time

Mang thương cảm bám theo sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi cút đâu mò mẫm kiếm

Vì lưu giữ anh, thương anh, mò mẫm anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì lưu giữ anh, thương anh, mò mẫm anh nhập giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt khẽ rơi rơi nhẹ nhàng (là ai khiến cho nước đôi mắt em cần rơi)

Bringing tears to tướng my eyes (Who did?)

Đã giết mổ bị tiêu diệt không còn bao kỳ vọng (anh là ai)

Shattering any of my hopes (Who are you?)

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa vững chắc có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh (mỗi tôi vẫn yêu)

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love

Khiến phút chốc ngược tim rung rinh động (con tim em yêu thương anh tổn thất rồi)

Making my heart race in no time (My heart is for you)

Mang thương cảm bám theo sau nhường nhịn như

Taking the love that I am

Lang thang trôi cút đâu mò mẫm kiếm

Vì lưu giữ anh, thương anh, mò mẫm anh điểm nỗi đau

Because of missing you, loving you, I look for you in the pains

Vì lưu giữ anh, thương anh, mò mẫm anh nhập giấc mơ

Because of missing you, loving you, I look for you even in my dreams

Khiến nước đôi mắt cứ rơi rơi nhẹ

Bringing tears to tướng my eyes?

Đã giết mổ bị tiêu diệt không còn bao hy vọng

Xem thêm: yunbin là ai

Shattering any of my hopes?

Chắc có lẽ rằng vẫn như xưa, vững chắc có lẽ rằng từng tôi yêu thương anh

Maybe nothing has changed, maybe it's just bủ who is head over heels in love